DONBASS : Solidarité avec les résistants antifascistes ukrainiens

dimanche 10 août 2014
par  Amitié entre les peuples
popularité : 3%

URGENT Solidarité avec les résistants antifascistes ukrainiens

dimanche 10 août 2014 - 13h09 Bellaciao

Texte de l’Appel des mineurs du Donbass aux mineurs et aux ouvriers de toute l’Europe

Cet appel a été signé par le Président du Syndicat indépendant des mineurs de Donietsk, Mikhaïl Krylov, qui avait déjà dirigé en 1989 la grande grève des mineurs ukrainiens. Un bataillon de mineurs combat au sein de l’armée de la République populaire du Donbass. Il est dirigé par le vice-ministre des mines de la République, Constantin Kouzmin, et a été formé lors de la manifestation des mineurs du 18 juin 2014.

Ci-dessous, le texte intégral de la proclamation :

Frères mineurs !

Nous voulons vous expliquer la situation réelle dans le Donbass. Les médias européens faussent ou font le silence sur la véritable image des événements. Nous savons que vous ne pouvez pas obtenir facilement une image fidèle de ce qui se passe ici, c’est pourquoi nous déclarons :

Nous, les mineurs, nous sommes obligés de nous battre avec nos armes pour défendre notre vie, pour survivre !

Notre objectif dans ce défi auquel nous faisons face est celui-ci : arriver à arrêter l’effusion de sang ! La fin de la guerre aura lieu avec le jugement des criminels de guerre qui l’ont provoquée. Nous ne pouvons pas abandonner ce combat, parce que cela signifierait notre anéantissement moral et physique ! Dès le début, « l’Euromaïdan » s’est trouvé sous le contrôle de la grande bourgeoisie : les oligarques ukrainiens et leurs commanditaires étrangers. En Février de cette année, s’est produit un coup d’état en Ukraine avec la participation active de groupes néo-nazis. C’est en réaction à cela que s’est formé le mouvement dans le Sud-Est du pays, qui a mis en avant au début des revendications modérées de fédéralisation et de reconnaissance du russe comme deuxième langue d’État, demande auxquelles le pouvoir a répondu par la terreur.

La situation dans le Donbass prend l’allure d’une véritable guerre dans laquelle des civils sont tués : des personnes âgées, des femmes, des enfants. On vous ment de façon effrontée en prétendant qu’il s’agit d’une guerre entre l’Ukraine et la Russie. Ce n’est pas vrai ! La guerre se déroule entre le peuple et une poignée d’oligarques soutenus par l’UE et les Etats-Unis. Le malheur de l’Ukraine réside dans le fait que l’exercice de l’autorité est tombé aux mains de pourritures qui ont réussi à infecter par leurs idées fascistes une partie de la société. Nous, le peuple du Donbass, nous luttons contre toutes les manifestations de nazisme et de fascisme. Nous nous battons avec un fusil à la main pour notre vie et celle de nos proches.

Nous n’avons pas à nous retirer - c’est notre terre ! Nous nous tournons vers vous, travailleurs des pays européens, en vous demandant votre aide solidaire : aidez nous à briser le bastion du fascisme en Ukraine. Ce sera notre victoire commune !

XXXXXXXXX

W związku z trwającą na Ukrainie wojną domową, z odezwą do górników i robotników Europy wystąpił Niezależny Doniecki Związek Zawodowy Górników. Związkowcy przedstawiają swój obraz sytuacji w Donbasie, podkreślając, że zmuszeni zostali do walki z bronią w ręku w obronie życia swojego i swoich bliskich - w obliczu zagrożenia ze strony oligarchiczno-faszystowskiego reżimu w Kijowie. Zwracają się do klasy robotniczej Europy z apelem „o solidarną pomoc : pomóżcie nam rozbić bastion faszyzmu na Ukrainie”.

Pod odezwą podpisał się przewodniczący związku Michaił Kryłow, przywódca wielkiego strajku ukraińskich górników w 1989 roku.

W ramach sił zbrojnych Donieckiej Republiki Ludowej walczy Górniczy Batalion, którego dowódcą został wiceminister górnictwa republiki Konstantin Kuźmin. Formacja powstała w wyniku ustaleń podjętych na manifestacji górników w Doniecku 18 czerwca 2014 r.

Poniżej cały tekst odezwy :

Bracia górnicy !

Chcemy wyjaśnić Wam rzeczywiste położenie spraw w Donbasie. Europejskie media zniekształcają lub przemilczają prawdziwy obraz wydarzeń. Wiemy, że niełatwo Wam taki prawdziwy obraz pozyskać, dlatego oświadczamy : my, górnicy, zmuszeni jesteśmy walczyć z bronią w ręku o życie, w celu przeżycia !

Nasz interes w tym starciu jest jeden : powstrzymanie przelewu krwi ! Zakończeniem wojny będzie sąd nad przestępcami wojennymi, którzy ją wywołali. Nie możemy się poddać, bo to oznacza nasze pełne moralne i fizyczne unicestwienie ! Od samego początku „Euromajdan” znajdował się pod kontrolą wielkiej burżuazji : ukraińskich oligarchów i ich zagranicznych mocodawców. W lutym br. na Ukrainie miał miejsce zamach stanu przy aktywnym udziale neonazistowskich ugrupowań. Będący reakcją na to ruch na Południowym-Wschodzie kraju, który początkowo wysuwał umiarkowane hasła federalizacji i uznania rosyjskiego za drugi język państwowy, spotkał się z terrorem.

W Donbasie trwa prawdziwa wojna, w której ginie ludność cywilna : starcy, kobiety, dzieci. Bezczelnie was okłamują, że to wojna między Ukrainą i Rosją. To nie tak ! Wojna toczy się między narodem a garstką oligarchów wspieranych przez władze UE i USA. Nieszczęście Ukrainy polega na tym, że sprawującym władzę mętom udało się zarazić faszystowskimi ideami część społeczeństwa. My, mieszkańcy Donbasu, walczymy przeciwko wszelkim przejawom nazizmu i faszyzmu. Walczymy z bronią w ręku o swoje życie i o życie naszych bliskich. Nie mamy się dokąd wycofać – to nasza ziemia ! Zwracamy się do Was, robotników krajów europejskich, z prośbą o solidarną pomoc : pomóżcie nam rozbić bastion faszyzmu na Ukrainie. To będzie nasze wspólne zwycięstwo !

Jacek Kaminski


Brèves

27 décembre 2021 - http://krismondial.blogg.org

http://krismondial.blogg.org

9 novembre 2017 - Facebook - Amitié entre les peuples - site

Facebook - Amitié entre les peuples - site
https://www.facebook.com/amitieentrelespeuples/?pnref=lhc

26 janvier 2016 - Christian DELARUE, des engagements, un parcours militant

Christian DELARUE, des engagements, un parcours militant
http://amitie-entre-les-peuples.org/Christ

12 novembre 2012 -  Peuple-classe - 99%

Peuple-classe - 99%
https://www.facebook.com/peupleclasse.peuplesocial/?fref=ts